info@tandartsblokzijl.nl

0527 291 735

Ma-Di-Wo van 08:30-17:00

Myobrace® Preventieve pre-orthodontie

Rechte tanden op natuurlijke wijze

Myobrace® SysteemHet Myobrace® Systeem is een preventieve pre-orthodontische behandeling die zich richt op het aanpakken van de onderliggende oorzaken van scheve tanden. Dit vaak zonder dat een beugel nodig is of dat er tanden hoeven te worden getrokken, waardoor de natuurlijke groei en ontwikkeling mogelijk wordt. De behandeling is het meest geschikt voor kinderen tussen de 3 en 15 jaar en bestaat uit een reeks uitneembare intra-orale appliances die 1-2 uur per dag worden gedragen plus s’nachts tijdens het slapen.

Tanden groeien niet toevallig scheef en het meest actuele bewijs laat zien dat de meeste gebitsproblemen het gevolg zijn van een onjuiste kaakontwikkeling. Deze beperkte ontwikkeling die op elke vroege leeftijd kan worden vastgesteld, beperkt de ruimte die beschikbaar is voor doorkomende tanden en voorkomt dat ze in hun ideale natuurlijke positie doorkomen.

De oorzaken van scheve tanden

Het merendeel van de kinderen heeft nu scheve tanden, die vanaf de leeftijd van 5 jaar zichtbaar zijn en vaak worden toegeschreven aan erfelijke factoren. Maar in plaats van de genen de schuld te geven van scheve tanden en een slechte kaakontwikkeling, heeft modern onderzoek bewijs geleverd dat in de richting van andere oorzaken wijst. Mond-ademen, tongpersen, infantiel slikken en duimzuigen (ook wel afwijkende myofunctionele gewoonten genoemd) zijn de ware oorzaken.

Ook allergieën, astma en open mondgedrag kunnen bijdragen aan een onjuiste ontwikkeling van de kaken. Tijdens het opgroeien hebben de meesten van ons een of meer van deze myofunctionele problemen ondervonden, die de oorzaak kunnen zijn geweest van een onjuiste tand- en gezichtsontwikkeling.

Te weinig plaats voor het melkgebit

Traditionele orthodontische behandeling voor scheve tanden wordt vaak uitgesteld totdat alle tanden van het permanente gebit zijn doorgekomen ongeveer rond de leeftijd van 12 jaar. Helaas lossen beugels en tanden trekken in de tienerjaren de onderliggende gezondheidsproblemen niet op. Bij veel kinderen van slechts 4 tot 5 jaar oud is nu al te zien dat er te weinig plaats is voor hun melkgebit waardoor hun tanden scheef groeien. Daarom zal er ook onvoldoende ruimte zijn om alle tanden van het permanente gebit goed passend in de juiste uitlijning te krijgen. Dat komt niet omdat de tanden te groot zijn, maar komt meer doordat de kaken zich niet voldoende hebben kunnen ontwikkelen. Omdat de permanente tanden groter zijn, zullen ze door ruimtegebrek niet in de kleinere kaken passen.

Uittrekken van gezonde tanden

Bij traditionele orthodontie wordt niet naar deze oorzaken gekeken en richt men zich er alleen op om de tanden in een rechtere positie te drukken. Gebrek aan ruimte heeft geleid tot de algemene praktijk van het uittrekken van gezonde tanden van het permanente gebit, wat een ingevallen gezichtsprofiel tot gevolg kan hebben en na verloop van tijd iemand er ouder doet uitzien dan verwacht. Naast het feit dat de onderliggende oorzaken van scheve tanden onbehandeld blijven, kleven er aan traditionele orthodontie verschillende andere risico’s en beperkingen waaronder chirurgische ingrepen, glazuurbeschadiging en wortelschade evenals de grote kans op relaps, tenzij men een permanente verplichting aangaat om een vaste of uitneembare retainer te dragen.

Niet wachten op onherstelbare schade

Wachten totdat alle tanden van het permanente gebit zijn doorgekomen om de behandeling met een beugel te beginnen, kan helaas leiden tot onherstelbare schade die niet alleen de tanden aantast, maar ook de algehele gezondheid en ontwikkeling van het kind. Met beugels en het trekken van tanden in de tienerjaren worden de dieperliggende oorzaken van een scheef gebit en een onjuiste gezichtsontwikkeling niet aangepakt.

Afwijkende mondgewoonten zijn al zichtbaar voordat alle tanden van het permanente gebit doorkomen, wat betekent dat behandeling van de oorzaken veel vroeger kan worden gestart dan met oorspronkelijk dacht. Dit kan al vanaf een leeftijd van 3 jaar.

Hoe werkt Myobrace

Myobrace® is ontworpen om deze afwijkende myofunctionele gewoonten te behandelen door kinderen te leren door hun neus te ademen, de tong op de juiste plek in het verhemelte van de mond te laten rusten, op de juiste manier te slikken en daarna verder te gaan met het verbreden van de kaken zodat ze tot hun volledige en juiste afmeting kunnen uitgroeien. Dit resulteert in voldoende ruimte voor de tanden, waardoor ze op natuurlijke wijze recht doorkomen en vaak zonder dat een beugel nodig is.

Wat de Myobrace® behandeling doet:

 • Corrigeert afwijkende mondgewoonten
 • Ontwikkelt de kaken en lijnt deze uit
 • Zet de tanden recht
 • Optimaliseert de gezichtsontwikkeling
 • Verbetert de algehele gezondheid
 • Bevordert gezonde eetgewoonten

Hoe gebeurt dat? Door het kind te helpen om:

 • Door de neus te ademen
 • De tong in de juiste tongpositie in rust te houden
 • Op de goede manier te laten slikken
 • De lippen op elkaar te houden

Het Myobrace® Systeem bestaat uit een reeks intra-orale appliances die elke dag gedurende een 1 plus ’s nachts tijdens het slapen worden gedragen. De appliances helpen bij het corrigeren van afwijkende mondgewoonten en het verbreden van de boogvorm terwijl er lichte druk wordt uitgeoefend om de tanden en kaken uit te lijnen. De afzonderlijke appliances worden afhankelijk van de leeftijd en soort orthodontisch probleem van het kind gebruikt. Daarnaast wordt het voorlichtingsprogramma voor de patiënt, ook wel Myobrace® Activiteiten genoemd, gebruikt om de myofunctionele gewoonten die een onjuiste tand- en kaakontwikkeling veroorzaken verder te corrigeren. Deze oefeningen moeten tweemaal per dag worden uitgevoerd, naast het dragen van de Myobrace® appliance, en bestaan uit een reeks ademhalings-, tong-, slik-, lip- en wangoefeningen.

De Myobrace® behandeling begint met gewoontecorrectie en werkt een combinatie van drie of meer appliances af om de oorzaken van de orthodontische problemen te corrigeren en de tanden tijdens de groei in de mond recht te zetten. De behandeling kan beginnen zodra de myofunctionele gewoonten worden erkend. Oudere kinderen hebben meer tijd gehad om de verkeerde gewoonten aan te leren en de onjuiste groeipatronen tot stand te brengen, wat extra inspanningen kan vergen voor een succesvol behandelingsresultaat. Bij een goede coöperatie kunnen uitstekende resultaten worden bereikt.

Er zijn gewoonlijk 4 behandelfasen met Myobrace® die uit de volgende zaken bestaan:
gewoontecorrectie, boogontwikkeling, tanduitlijning en vervolgens retentie.
gewoontecorrectie, boogontwikkeling, tanduitlijning en vervolgens retentie.

Het doel van het Myobrace® Systeem is te zorgen voor een natuurlijke ontwikkeling van de kaken en tanden. Met een goede coöperatie kan de Myobrace® behandeling meer bieden dan een rechter gebit.

 • Rechtere tanden
 • Juiste uitlijning van tanden en kaken
 • Minimaal of geen gebruik van beugels
 • Geen noodzaak tot trekken van gezonde tanden
 • Minder noodzaak voor vaste retainers
 • Verbeterde gezichtsontwikkeling
 • Verbeterde algehele gezondheid
 • Ontwikkeling naar genetisch potentieel

Afspraak maken

Het boeken van een consult bij Tandartspraktijk Blokzijl is de eerste stap om aan te slag te gaan en het is zowel voor ouder als patiënt belangrijk om het behandelproces te begrijpen. Na het eerste consult zal de tandarts het behandelproces tot in de details uitleggen en verder gaan met het registreren van gegevens.

Aan de hand van de gipsmodellen, foto’s en röntgenopnames om de fase van de doorkomende tanden en de kaakontwikkeling te bepalen, en na het beoordelen en evalueren van de gegevens, zal de tandarts een gedetailleerd behandelplan opstellen. Deze informatie, samen met de behandelopties en mogelijke problemen, zullen bij het volgende consult worden besproken. Zodra het behandelplan is gepresenteerd en duidelijk is begrepen kan de behandeling beginnen. In deze fase krijgt de patiënt zijn/haar eerste Myobrace® appliance en worden afspraken gepland voor regelmatige controles.